kleopaslogo

Kerkomroep

Kerkomroep Apps voor uw mobiele aparaat!

Installeren:         Meer over Apps

18/02 08:45 ds. N.W. van den Houten (H.A.)

Welkom
Zingen Psalm 42:1 OB
Stil gebed, votum en groet
Zingen Psalm 69: 4,5
Gebed
Zingen kinderlied Opwekking 42 als het kan in canon
kindernevendienst
Schriftlezing Johannes 19:25-30
Zingen Psalm 22: 8 OB
Verkondiging n.a.v. Johannes 19:28
Zingen gezang 46 Oude gezangenbundel 1938 vers 1,6,7
Gebed
Zingen lied van toebereiding HH 517 Aan uw tafel
Predikant geeft gelegenheid voor stil gebed/meditatie.
Nodiging
Viering (predikant en diakenen)
Zingen Gezang 192:1,2,6
Gebeden-stil gebed- Onze Vader
Collecte
Slotlied gezang 182:1
Zegen

18/02 17:00 ds. N.W. van den Houten (voortz. H.A.)

Welkom
Zingen Psalm 43:3,4
Stil gebed, votum en groet
Zingen 'HH515 Dit is het Lam'
Gebed
Lied van toebereiding gezang 360:1,2
Nodiging
Viering
Zingen gezang 182:6
Gebed
Schriftlezing Johannes 19:25-30
Zingen ps 133:1,3
Verkondiging
Zingen gezang 173
Gebeden
Collecte
geloofsbelijdenis
Slotlied gezang 441:2,10
Zegen

Kerkomroep Kleopasgemeente

Kerkelijk Centrum Emmaus Ede
Laan der Verenigde Naties 94
6716 JE Ede


Werkt het niet? Kik dan hier voor de kerkomroep website!
Datum Uitzending
18-02-2018 16:53 Luister
18-02-2018 16:36 KijkLuister
18-02-2018 10:20 Luister
18-02-2018 08:24 KijkLuister
11-02-2018 16:41 KijkLuister
11-02-2018 10:20 Luister
11-02-2018 08:45 KijkLuister
04-02-2018 16:35 KijkLuister
04-02-2018 10:35 Luister
04-02-2018 08:43 KijkLuister
Oudere uitzendingen

Kerkomroep Hulp en instructies

Deze functionaliteit werkt in de meeste browsers, met twee uitzonderingen:
- FireFox vereist dat er een aparte plugin wordt geïnstalleerd, klik
hier voor instructies.
- Chrome laat soms geen beeld zien, hier is nog geen oplossing voor.

Indien het niet werkt, dan kunt u altijd nog rechtstreeks naar www.kerkomroep.nl (Oude kerk, Sionkerk, Nieuwe kerk, Bethelkerk, De Ark, Kleopasgemeente)