Nieuwe Kerk - Nieuws

Afdrukken

Stille Week 2014

Pasen2014-kinderenNa de drie vesper samenkomsten op maandag, dinsdag en woensdag is er volgende week donderdag een avondmaalsdienst in de Nieuwe Kerk. Het is een "echte" kerkdienst met ambtelijke vertegenwoordiging waarbij wel enkele vesperelementen in de liturgie zijn opgenomen. De cantorij is actief en er zal een gezongen responsie zijn. Tijdens de vieringen neemt de cantorij ons mee in een Iona lied. Op Goede Vrijdag komt de gemeente samen rondom het evangelie van het kruis. De vorm van deze samenkomst is die van een gesproken en gezongen passie. Het hoogtepunt van de week vormt de Paaswake op Stille Zaterdag die om 22.00 uur begint. In de Paasnacht viert de kerk de overwinning van de Here Jezus op de dood vanuit Zijn lijden en sterven. In de Vroege Kerk werden in die nacht nieuwe leden gedoopt en vierde men het avondmaal. De hele nacht werd gewaakt, gebeden, gezongen en gemediteerd. Wij beginnen deze nacht samen in het donker. De nieuwe Paaskaars wordt de kerk binnengedragen: licht van Christus! We lezen uit het Oude Testament dat nu in de opgestane Christus zijn vervulling krijgt. We vernieuwen onze doopbelofte door opnieuw te antwoorden op de vragen. Het doopvont wordt gevuld en alle gemeenteleden worden uitgenodigd langs het doopvont te lopen waarbij ze enkele vingers in het water steken en hun voorhoofd bevochtigen. Het gaat niet om een herhaling of nabootsing van de doop, maar een persoonlijke en symbolische gedachtenis van onze eigen doop. Daarna klinkt het opstandingsevangelie evenals het Halleluja. De volgende morgen zijn we weer vroeg in de kerk om opnieuw met elkaar de opstanding van Christus te vieren. Welkom in alle samenkomsten.

Afdrukken

Wijziging Sectie-indeling

sectieindelingIn de afgelopen maanden heeft de kerkenraad besloten tot een gewijzigde sectie-indeling van onze wijkgemeente. Die aangepaste indeling moest per 1 januari 2014 ingaan en is daarom ook al doorgevoerd in de (digitale) kaartenbak van de kerk, het zogenaamde LedenRegistratiesysteem PKN (LRP). Graag lichten we toe welke gevolgen deze administratieve wijziging voor u kan hebben en waarom deze wordt doorgevoerd.

Via deze link kunt u kijken in welke sectie u woont.

Afdrukken

Verbouwing de Rank

verbouw-kerk1Op 4 december heeft de Algemene Kerkenraad onze plannen voor de uitbreiding van de Rank goedgekeurd. Hiermee gaat een grote wens van de Nieuwe Kerkgemeente eindelijk in vervulling.
De wijkraad is gelijk met de planning begonnen. Voor de maand februari staat het grondwerk op het programma, zodat daadwerkelijk in maart met de bouw begonnen kan worden. Eind mei hopen we de aanbouw met een nieuwe consistorie en een grotere keuken in gebruik te kunnen nemen.

Om tot het gewenste resultaat te komen zijn er o.l.v. Henk-Jan van Wolfswinkel drie commissies invoorbereiding: een bouwcommissie, een inrichtingscommissie en een geldwervingscommissie. Meerinformatie hierover volgt op korte termijn, maar deze laatste commissie laat al weten dat er eenspeciaal bankrekeningnummer is geopend. Er is nu wel geld voor de bouwtechnische zaken, maar voor de door ons gewenste inrichting is nog meer geld nodig.

Gemeenteleden die hier al aan willen bijdragen kunnen geld storten op NL22 FVLB 0225 4247 11 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Ede onder vermelding 'renovatie de Rank'.

Afdrukken

Gemeentedag Nieuwe Kerk: de foto's

P1060507Gemeentedag Nieuwe Kerk  22 september 2013: 

De foto's van de gemeentedag staan in het fotoalbum;http://www.hervormdede.nl/nieuwekerk/informatie/fotoalbum/gemeentedag-2013Gemeentedag foto's 2013 Nieuwe Kerk

Voor vragen kunt u bij de leden van de Gemeentedag commissie terecht: Sarie Groeneveld ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ), Heleen Modderkolk ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ), Jaap Stam ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) en Pieter van Weijen ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

Afdrukken

Psychopastorale hulp in de Nieuwe Kerk Gemeente

ppw2014In de gemeente van Christus zien we om naar elkaar, juist ook als het moeilijk is. Het werk van ouderlingen en pastoraal bezoekers is daarbij van onschatbare waarde.

Soms is er iets extra's nodig, bijvoorbeeld als u psychisch in de knoop zit. Of als er levensproblemen zijn waar u zelf niet uit komt. Misschien zit u al in de hulpverlening en dat helpt echt, maar toch blijven er ook geloofsvragen. Dan is er in de Nieuwe Kerk een Psycho Pastoraal Team beschikbaar.

Het team bestaat uit gemeenteleden die een vorm van psycho-pastorale opleiding hebben gehad en die door de kerkenraad zijn benoemd.

Zij kunnen ondersteuning bieden aan gemeenteleden die te maken krijgen met bv. eenzaamheid, depressieve gevoelens, rouw, vragen rond kinderen, acceptatie van het ouder worden, psychische problemen, huwelijksproblemen, problemen na echtscheiding, seksueel misbruik en huiselijk geweld, weinig zelfvertrouwen. Zij bieden een luisterend oor en zijn in staat u te begeleiden en te ondersteunen in een moeilijke fase van uw leven. Bijbellezen en bidden kan samen met praktische hulp een plaats krijgen. Indien nodig word u geholpen om wegen te zoeken in de professionele hulpverlening. Hoe vraag u hulp aan? U kunt via de predikant, de sectieouderling of pastoraal bezoeker een vraag stellen aan de coördinator Liesbeth Bouman. Zij overlegt dan met u wat u nodig hebt en welk teamlid bij u past. Daarna neemt het teamlid contact met u op en kun u zelf afspraken maken. Voor meer informatie verwijzen we u naar de folder Psycho Pastoraal Werk (PPW).

Deze ligt in de Rank. PPW contactpersoon: zie logo

Contact: Liesbeth Bouman, tel. 0318-638319, Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Informatiefolders onderaan het artikel vindt u hier als bijlage.

 

Afdrukken

Catechisaties seizoen 2013/2014

bijbelkring

De catechisaties gaan weer van start vanaf dinsdagavond 24 september a.s. in de Rank, achter de Nieuwe Kerk!! We gaan allerlei thema's behandelen die voor jouw geloof belangrijk zijn, we willen luisteren naar wat de Bijbel ons te zeggen heeft en bespreken wat geloven te maken heeft met je dagelijks leven. Jij bent er toch ook bij???

Dit seizoen zijn er de volgende groepen:
·         12-13 jr op dinsdagavond van 19.00 uur tot 19.40 uur

·         14-15 jr op dinsdagavond van 19.00 uur tot 19.40 uur

·         16 +        op dinsdagavond van 19.45 uur tot 20.25 uur

·         Belijdeniscatechisatie op dinsdagavond vanaf 20.30 uur

Voor de belijdeniscatechisatie graag van te voren aanmelden!

We hopen jou te mogen ontmoeten!

Vragen? Neem dan contact op met Riko Budding ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) of met ds. Saly ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Afdrukken

Missionair Themajaar

izbHet moet voor velen nog vakantie worden, maar we willen toch alvast over de vakantie heen kijken naar het nieuwe seizoen. Dat nieuwe seizoen zal in het teken staan van samen op reis gaan. Met de hele gemeente gaan we van september tot juni op een missionaire reist. De missionaire koffer, ontwikkeld door de IZB, - even te zien op de gemeenteavond – zit vol met missionaire materialen en ideeën die ons helpen om gaandeweg een open en gastvrije gemeente te worden. Belangrijk daarbij is dat we allemaal meedoen. 'Een gemeente is missionair als haar leden dat zijn', zegt een slogan uit de Koffer. Op dit moment worden er allerlei voorbereidingen getroffen om het Themajaar op te starten. In september hopen we met elkaar als gemeente een wervelende start te maken. We hopen dat u allemaal instapt en aan het avontuur wilt beginnen. Wij willen u vragen om dit een terugkerend onderwerp te maken in uw gebeden.

Afdrukken

Beantwoording vragen vrouw/ambt

NieuweKerkZwartWitTijdens het bezinningsproces rondom de mogelijke openstelling van de bijzondere ambten voor vrouwen in de Nieuwe Kerk gemeente, heeft een aantal gemeenteleden ons enkele schriftelijke vragen gesteld. Omdat die vragen en de beantwoording ervan kunnen dienen voor het gesprek in de gemeente, vindt u in de bijlage het document met daarin een korte toellichting.

Afdrukken

Besluit Kerkenraad maandag 10 juni

bijbelkringAfgelopen maandag 10 juni heeft de Kerkenraad in een speciale vergadering een besluit genomen betreffende de vrouw en het ambt. Zie de bijlage,

Afdrukken

Lever uw oude bril in

projectie_foto_bril-ethiopieIn de Rank van de Nieuwe Kerk staat nu een doos waar u uw oude bril kunt deponeren. Vooral kinderbrillen zijn erg welkom.

Er zijn in Ethiopië ongeveer 2,8 miljoen slechtzienden, waarvan ongeveer 1/3 gewoon bijziend of verziend zijn. Bij schoolkinderen leidt dit ertoe, dat zij niet normaal kunnen leren lezen en schrijven. Dat heeft negatieve gevolgen voor hun hele verdere leven.

Stichting Better Sight Better Learning verzorgt verschillende projekten in Ethiopië. Meer info kunt u vinden op www.bsbl.nl

Afdrukken

Wie is wie in de Nieuwe Kerk

kerkbank1Tijdens de laatste gemeentedag werden foto's gemaakt, voor een soort facebook van de Nieuwe Kerk leden. Het resultaat was direct zichtbaar te zien op een groot scherm. Nu is er de mogelijkheid om dit zelf te bekijken en te plaatsen via een website. Via deze link: www.nieuwekerkbank.nl

Afdrukken

Definitieve profielschets Nieuwe Kerk

nieuwekerk-raamGemeente en Wijkpredikant

Als onderdeel van de procedure voor het beroepen van een predikant, dient een profiel opgesteld te worden van zowel de gemeente als de predikant. Deze versie is in de kerkenraad unaniem goedgekeurd nadat deze met de gemeente is besproken.

Profielschetsen

De profielschets van de onze wijkgemeente is opgesteld door Wim Drost onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Wim Drost heeft hiervoor gemeentebreed gesprekken gevoerd om op deze wijze een goede weergave te krijgen van onze wijkgemeente.

De profielschets van de predikant is opgesteld door de Kerkenraad. Dit profiel beschrijft de kenmerken van een te beroepen predikant.

Nieuwe Kerk

Erediensten(Nieuwe-Kerk)

do 17 apr 19:30
ds. C.W. Saly (Heilig Avondmaal)
vr 18 apr 19:30
ds. C.W. Saly
zo 20 apr 09:30
ds. C.W. Saly
zo 20 apr 17:00
drs. C. Hendriks (Ede)
zo 27 apr 09:30
dr. A. van de Beek (Veenendaal)
zo 27 apr 17:00
ds. A. Schroten (Leerdam)