Hervormde gemeente Ede

 • Oude kerk

  De Oude Kerkgemeente is de wijk in het centrum en het noordoosten van Ede.

 • Rehoboth

  Rehoboth, het Kerkelijk Zalencentrum voor heel de Hervormde gemeente, ligt in het centrum van Ede

 • Sionkerk

  De Sion Kerk gemeente is de wijk westelijk van het centrum van Ede.

 • HAK Winkel van Sinkel

   

   

   

   

  De Winkel van Sinkel - voor de smalle beurs!

  Bezoekadres: Veenderweg 118a, Ede

  Woensdag
  10.00 - 12.00
  13.30 - 17.00
  19.00 - 21.00

  Zaterdag
  10.00 - 12.00

  Winkel van Sinkel
 • Nieuwe kerk

  De Nieuwe Kerkgemeente is de wijk zuidelijk van het centrum en noordelijk van de spoorlijn van Ede.

 • Bethelkerk

  De Bethelkerk gemeente is de wijk zuidelijk van de spoorlijn en oostelijk van de Stadspoort.

 • De Ark

  Bij de Arkgemeente horen de wijken Veldhuizen en Klaphek.

 • Kleopasgemeente

  De Kleopasgemeente is de wijk in en rondom de Rietkampen.

 • Bethanië

  Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië - preekplaats.

Zendingsbussen 3e kwartaal 2020

 

Bestemming zendingsbussen gedurende het 3e kwartaal van 2020

De nieuwbouwwijk De Groote Wielen is het werkterrein van ds. Wolter Stijf, missionair pionier van CRUX.

De Groote Wielen is onderdeel van Rosmalen, gemeente ’s-Hertogenbosch. Tal van voorzieningen staan de bewoners ter beschikking: winkels, een gezondheidscentrum, scholen, sport- en recreatie-accommodaties. Behalve een kerkgebouw. Ds. Wolter Stijf (57) is er begin 2018 aan de slag gegaan als (parttime) missionair werker/buurtpastor.

Door een samenloop van omstandigheden kwamen Wolter en zijn vrouw in de nieuwbouwwijk aan de rand van Rosmalen terecht. ‘In gesprekken in het appartementencomplex, bij de buurtbarbecue, in de wijk, etc. bleek dat er heel wat werk aan de winkel is. Je kunt wel een wijk bouwen zonder kerkgebouw, de vragen naar geloof en zingeving blijven. Soms zitten ze net onder de oppervlakte, totdat iemand er over begint. Voor dergelijke gesprekken wil ik beschikbaar zijn. Dat zijn spannende ontmoetingen, omdat ik zelf ook in het geding ben. De diepe vragen – Bestaat God wel? Doet Hij er toe in ons leven? – raken ook mijn bestaan. Door die gesprekken word je gevormd, ook als predikant.’
Het pionierswerk vindt plaats in goed overleg met de Protestantse gemeente Berlicum-Rosmalen, die hier formeel ‘zeggenschap’ heeft. De medewerkers van een welzijnsinstantie en van wijkcentrum Windkracht 5 verlenen alle medewerking bij een gesprekskring over de Oriëntatiecursus Christelijk Geloof van René van Loon. ‘Hopelijk ontstaat daaruit het begin van een christelijke ontmoetingsplek van mensen ‘die wat met God gekregen hebben, omdat ze ontdekt hebben dat Hij wat men hen heeft.’ Ook via andere kanalen legt Wolter contact met wijkbewoners, via open maaltijden en een eventueel buurtspreekuur. Wolter: ‘Je kunt al te makkelijk concluderen dat ‘moderne mensen niet van het evangelie willen weten’. Maar de praktijk leert me anders. Er is meer interesse voor het evangelie dan je denkt. Als getuige van de Opgestane ben ik uitgezonden naar mensen binnen en buiten de kerk.’

Gedurende het 3e kwartaal van 2020 willen we de opbrengst van de zendingsbussen voor dit prachtige werk bestemmen.
Gelet op de nog steeds geldende beperkingen t.a.v. kerkbezoek en collecteren vragen wij u uw gift voor de zendingsbus te storten op het rekeningnummer van de Zendingscommissie, IBAN
NL94 INGB 0004 0118 00. U kunt ook gebruik maken van deze QR code.QR GZB
 

VEILIG MET iDEAL

Webwinkel

Winkel van Sinkel openingstijden


Woensdag
10.00 - 12.00
13.30 - 17.00
19.00 - 21.00

Zaterdag
10.00 - 12.00

 

Lees meer

Kerkelijk bureau

 

Open van maandag t/m vrijdag: 8.00u - 12.30u

Driehoek 11a - Ede
Tel. 0318 610438

Lees meer