Bethelkerkgemeente Ede

Leerdienst 3 april 2016

Leerdienst 3 april 2016

catechismusIn de leerdienst van deze zondag onder leiding van dr. M. van Campen zal het gaan over de maagdelijke geboorte van Jezus. Op het eerste gezicht een wat wonderlijk moment. We hebben net Pasen achter de rug en moeten we het nu ineens hebben over Kerst?

De apostolische Geloofsbelijdenis is onze gids voor de leerdiensten van deze periode en in volgorde van de 12 artikelen zijn we nu eenmaal toegekomen aan het derde artikel: Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. We zullen ontdekken dat deze schijnbaar nogal abstracte belijdenis een geweldige bemoediging voor het geestelijk leven in zich bergt. Laat Kerst en Pasen dan maar een beetje bij elkaar in de buurt vallen.

Een werkblad met enige toelichting is hieronder te downloaden.