Bethelkerkgemeente Ede

Leerdiensten

Leerdienst 1 mei 2016

Zondagmiddag 1 mei wordt de, aan de Twaalf Artikelen gewijde reeks leerdiensten, voortgezet met de behandeling van zondag 15 en 16 van de Heidelbergsche Catechismus. Onze oud-plaatsgenoot dr. J. van Eck zal deze dienst leiden. Enige jaren geleden verscheen van zijn hand het boekje Van alzo hoge waarin hij deze geloofsbelijdenis voor het voetlicht brengt. Enkele van de hierin uitgewerkte gedachten zullen ook in deze leerdienst aan de orde komen. Een werkblad wordt uitgereikt, ook te downloaden door op de bijlage te klikken.

Leerdienst 3 april 2016

catechismusIn de leerdienst van deze zondag onder leiding van dr. M. van Campen zal het gaan over de maagdelijke geboorte van Jezus. Op het eerste gezicht een wat wonderlijk moment. We hebben net Pasen achter de rug en moeten we het nu ineens hebben over Kerst?

De apostolische Geloofsbelijdenis is onze gids voor de leerdiensten van deze periode en in volgorde van de 12 artikelen zijn we nu eenmaal toegekomen aan het derde artikel: Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. We zullen ontdekken dat deze schijnbaar nogal abstracte belijdenis een geweldige bemoediging voor het geestelijk leven in zich bergt. Laat Kerst en Pasen dan maar een beetje bij elkaar in de buurt vallen.

Een werkblad met enige toelichting is hieronder te downloaden.

Leerdiensten 2016

Voor dit jaar staat een serie leerdiensten gepland over de Apostolische Geloofsbelijdenis. Diverse collegae rondom Bethel zullen ons hierin voorgaan. We hopen dat deze serie leerdiensten de geloofsopbouw van onze gemeente zal dienen.

Leerdienst 28 februari

De volgende leerdienst gaat over de naam ‘Jezus’, zoals uitgelegd in Zondag 11 van de Catechismus. Daarbij komt Jesaja 42:6 aan de orde: de taak van de Verlosser ten aanzien van Israël en de volken. Wat houdt het in de Heiland met een echt geloof aan te nemen en vergeving van zonden te ontvangen? Ook staat er dat mensen met een andere geloofsovertuiging de enige Heiland verloochenen. Kunnen we dat zo nog zeggen in deze tijd? Voorganger is ds. M.J. Paul en er wordt een samenvatting uitgedeeld. Deze is tevens via onderstaande link beschikbaar.