Bethelkerkgemeente Ede

14 oktober 2018 9.30

14 oktober 2018 9.30

Welkom

Ps. 136: 1 (Nieuwe berijming) -> schoolpsalm

Stil Gebed
Votum en Groet

Ps. 133: 1, 2 en 3 (Oude berijming)

Leefregels uit Filippenzen 2: 1-11

Psalm 41:1 (Oude berijming)

Gebed

Schriftlezing Genesis 2: 18-25 & Filippenzen 2: 19-30

Op Toonhoogte lied 310 ‘Dit is mijn gebod’

Liedboek gezang 488A: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’

Prediking

Ps. 119: 24 (Nieuwe berijming)

Gebed

Collecte

Liedboek gezang 308: 1, 2, 3, 4 ‘In Christus is noch west noch oost’

Zegen