Bethelkerkgemeente Ede

21 oktober 2018 9.30

21 oktober 2018 9.30

Welkom en mededelingen

Psalm 150:1 (OB)

Bemoediging en groet

Gezang 320:1.3.4

Het gebod van God

Psalm 34:4.5 (NB)

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: 1Petrus 2:1-10 (kerntekst: vers 4-5)

OTH 303 - U maakt ons één (2x)

Psalm 127:1.2 (NB)

Preek: ‘Een huis van levende stenen’

Gezang 453:1.3.4

Dankgebed en voorbede

Collecte

Psalm 118:11.14 (OB)

Zegen