Bethelkerkgemeente Ede

4 november 2018 17.00

4 november 2018 17.00

Afkondigingen

Psalm 145: 1, 3 Nieuwe Berijming O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal

Stil gebed, votum en groet

Aanvangstekst: 1 Kor. 15: 58 HSV

Psalm 104: 12, 15 Oude Berijming Dan wordt de mens door 't rijzend morgenlicht

Gebed om de verlichting met Heilige Geest

Schriftlezing:
Genesis 1: 26 – 2: 3, 3: 16-19
Filippenzen 1: 3-11

Psalm 90: 5, 8 Nieuwe Berijming Heer, onze daden en hun loze gronden

Prediking: 'Goed werk'

Gezang 344: 1, 4, 5 Het heil des hemels werd ons deel

Geloofsbelijdenis

Psalm 111: 2, 4 Oude Berijming Des Heeren werken zijn zeer groot

Dankgebed (Avondgebed) en voorbede

Gezang 320: 1, 3, 4 Zing een nieuw lied

Zegen