Bethelkerkgemeente Ede

4 november 2018 9.30

4 november 2018 9.30

Welkom

Ps. 143: 8 en 9(Nieuwe berijming)

Stil gebed - Votum en Groet

Ps. 108: 1 en 2 (Oude berijming)

Tien Woorden

Psalm 17: 3 (Oude berijming)

Gebed

Schriftlezing Filippenzen 3: 1-16

Op Toonhoogte lied 250 ‘Breng dank aan de Eeuwige’

Liedboek gezang 471: 1, 2 en 3 ‘Ik heb gejaagd, wel jaren lang’

Preek

Ps. 5: 4 en 6 (Nieuwe berijming)

Gebed

Collecte

Op Toonhoogte lied 143: 1 en 2 ‘Een vaste burcht is onze God’

Zegen