Bethelkerkgemeente Ede

7 november 2018 19.30

7 november 2018 19.30

Welkom

Ps. 65: 6 (Oude berijming)

Stil gebed
Votum en Groet

Ps. 138: 1 en 2 (Nieuwe berijming)

Schriftlezing Filippenzen 4: 1-9

Liedboek gezang 98: 1, 2 en 3 ‘Verblijdt u in de Heer te allen tijde’

Preek -> Filippenzen 4: 6 en 7

Ps. 66: 5 en 7 (Nieuwe berijming)

Geloofsbelijdenis

Ps. 116: 1 en 7 (Oude berijming)

Dankgebed

Collecte

Liedboek gezang 390: 1, 2 en 3 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen’

Zegen