Bethelkerkgemeente Ede

11 november 2018 17.00

11 november 2018 17.00

WELKOM

VOORZANG: PSALM 119: 17 (OB)

VOTUM EN GROET

OPENINGSTEKST: LOOF DE HERE, WANT HIJ IS GOED, WANT ZIJN GOEDERTIERENHEID IS VOOR EEUWIG. (PSALM 136: 1)

ZINGEN: PSALM 136: 1, 2 EN 3 (OB)

GEBED

SCHRIFTLEZING: LUKAS 18: 9-34

ZINGEN: PSALM 62: 1, 6 EN 7 (NB)

LEZING VAN DE TEKST: LUKAS 18: 25-27

PREEK: DOOR HET OOG VAN DE NAALD

ZINGEN: PSALM 19: 4 EN 6 (NB)

GELOOFSBELIJDENIS

ZINGEN: GEZANG 257

DANKGEBED EN VOORBEDE

INZAMELING VAN DE GAVEN

ZINGEN: GEZANG 326: 1, 2 EN 5

ZEGEN