Bethelkerkgemeente Ede

11 november 2018 9.30

11 november 2018 9.30

Voorbereiden
Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 121: 1,2,4 o.b. (4e couplet is de
‘psalm van de school')
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 146: 1,3 n.b. (Psalm van de Zondag)
Onderwijzing
Zingen: Psalm 146: 8 o.b. (Psalm van de Zondag)

Horen
Gebed om de Geest
Toralezing: Deuteronomium 25: 5-6
Evangelielezing: Marcus 12: 18-27
Zingen: OTH 150: 1 (Heer, U bent mijn leven)
Zingen: Psalm 73: 10 n.b.
Verkondiging
Zingen: Gezang 217: 1,2,4 (LB 1973)

Delen
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Delen van de gaven

Gaan
Slotlied: Gezang 300: 1,4,5,6 (LB 1973)
Zending en zegen
Orgelspel