Bethelkerkgemeente Ede

24 december 21.00

24 december 21.00

KERSTNACHTDIENST

Welkom en mededelingen

Liedboek gezang 138: 1, 2, 3 en 4 ‘Komt allen tezamen’

Stil gebed, votum en groet

Psalm 150: 1 en 2 (NB)

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Piano-improvisatie

Schriftlezing Lukas 2: 1-7

Op Toonhoogte lied 71: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘In de stad van koning David’

Schriftlezing Lukas 2: 8-20

Samenzangmedley: Op Toonhoogte lied 341: 1 en 2 ‘Er is een Kindeke geboren op aard’ & Op Toonhoogte lied 75: 1, 2, 3 en 4 ‘Laat ieder het horen’

Verkondiging

Liedboek gezang 143: 1, 2 en 3 ‘Stille nacht’

Gedicht

Liedboek gezang 139: 1 ‘Komt verwondert u hier mensen’

Dankgebed

Ere zij God

Zegen