Bethelkerkgemeente Ede

25 december 2018 9.30

25 december 2018 9.30

KERSTFEEST

Welkom en mededelingen

Liedboek gezang 135: 1, 2 en 3 ‘Hoor de englen zingen de eer’

Stil gebed, votum en groet

Psalm 2: 1 en 2 (NB)

Geloofsbelijdenis

Psalm 8: 4 (Oude berijming)

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing Matteüs 2: 1-12

Op Toonhoogte lied 344: 1, 2 en 3 ‘Hoor de klokken in de toren’

Liedboek gezang 145: 1, 2 en 3 ‘Nu zijt wellekome’

Verkondiging

Muzikaal intermezzo op orgel

Liedboek gezang 141: 1, 2 en 3 ‘Ik kniel aan uwe kribbe neer’

De kinderen van het Kinderbijbeluur zingen ‘Een koning is geboren’

Dankgebed

Ere zij God

Zegen