Bethelkerkgemeente Ede

6 januari 2019 17.00

6 januari 2019 17.00

Welkom

Psalm 98: 1, 2 (NB)

Stil gebed
Votum en groet

Psalm 84: 3, 4 (NB)

Gebed

Schriftlezing: Hebreeën 11:32-12:3

Psalm 25: 2, 6 (NB)

Verkondiging: Hebreeën 12:1-2

Gezang 442 (Liedboek voor de kerken)

Geloofsbelijdenis

Psalm 89: 1, 3, 4 (NB)

Gebeden

Inzameling van de gaven

Gezang 293: 1, 3, 4


Zegen