Bethelkerkgemeente Ede

31 december 2018 19.30

31 december 2018 19.30

Welkom en mededelingen

Ps. 90: 1 (OB)

Stil gebed, votum en groet

Psalm 71: 1, 2 en 4 (NB)

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing Psalm 71: 1-13

Liedboek gezang 283: 1,2,3,4,5 en 5 ‘Gij zijt de zin van wat wij zijn’

Verkondiging

Psalm 71: 6 en 7 (NB)

Geloofsbelijdenis

Psalm 73: 12 en 13 (Oude berijming)

Dankgebed

Liedboek gezang 293: 1, 2, 3 en 4 ‘Wat de toekomst brenge moge’

Zegen