Bethelkerkgemeente Ede

13 januari 2019 17.00

13 januari 2019 17.00

Woord van welkom

Zingen Psalm 25:1 en 7 NB

Stil gebed
Votum en groet

Zingen Psalm 119: 3 en 9 OB

Lezen: Heid. Cat. Zondag 45, over het gebed

Gebed

Schriftlezing Efeze 1: 15-23

Zingen Psalm 16:3 NB

Prediking

Zingen Psalm 89:7 en 8 OB

Geloofsbelijdenis

Zingen Gezang 399: 4,5,6

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Zingen Gezang 291

Zegen