Bethelkerkgemeente Ede

13 januari 2019 9.30

13 januari 2019 9.30

Welkom

Ps. 67:1 (Nieuwe berijming) -> Schoolpsalm

Stil gebed
Votum en groet

Ps. 118: 1 en 8 (Oude berijming)

Gebed

Tien Woorden

Psalm 119: 72 (Oude berijming)

Schriftlezing Matteüs 4: 1-11

Op Toonhoogte lied 262 ‘Groot is de Heer’

Liedboek gezang 469: 1, 2 en 3 ‘Het leven is: een krijgsbanier’

Prediking

Ps. 12: 4 en 5 (Nieuwe berijming)

Gebed

Collecte

Liedboek gezang 470: 1, 2 en 3 ‘Wat vlied of bezwijk’

Zegen