Bethelkerkgemeente Ede

19 april 2019 19.30

19 april 2019 19.30

Goede Vrijdag

We komen in stilte de kerk binnen

Welkom

psalm 42:1,3 OB

stil gebed, votum en groet

Psalm 22:1,2

Gebed

Schriftlezing Joh 19:28-37

Gezang 46:1, 2,7 (Bundel 1938) Als ik in gedachten sta

Verkondiging n.a.v. “Het is volbracht” (Joh 19:30)

Gez 189:1,2,4

Gebeden, stilte, gezamenlijk Onze Vader

Collecte

Slotlied gez 476:2,5

Zegen

We verlaten in stilte de kerk