Bethelkerkgemeente Ede

28 april 2019 17.00

28 april 2019 17.00

Welkom

Ps. 56: 2 en 5 (Oude berijming)

Stil gebed
Votum en groet

Ps. 33: 1 en 2 (Nieuwe berijming)

Gebed

Schriftlezingen Matteüs 5: 33-37 & Hebreeën 6: 13-20
Heidelbergse Catechismus zondag 37

Liedboek gezang 409: 1, 2, 3 en 5 ‘Laat ons de Heer lofzingen’

Preek: Elkaar vertrouwen

Ps. 105: 5 en 6 (Oude berijming)

Geloofsbelijdenis

Ps. 90: 1 en 2 (Nieuwe berijming)

Gebed

Collecte

Liedboek gezang 414: 1, 2 en 3 ‘Wilt heden nu treden’

Zegen