Bethelkerkgemeente Ede

28 april 2019 9.30

28 april 2019 9.30

Welkom

Voorzang: Ps. 24:4,5 (OB)

Stil gebed
Votum en groet

LvK Gez. 221:1,3 Wees gegroet, gij eersteling der dagen

Wet

Ps. 26:1,2 (OB)

Gebed

Schriftlezingen: Joh. 17:11-18 en 20:19-23

OTH 2015 – lied 166:1,2,3,4 Vrede zij u.

Ps. 119:49,54 (NB)

Preek over Joh. 20:21-23
Thema: Jezus’ bemoediging van de discipelen

LvK Gez. 218:1,2,5,7

Dankgebed

Collecte

Ps. 68:12 (NB)

Zegen

Wilhelmus: 1,6