Bethelkerkgemeente Ede

5 mei 2019 17.00

5 mei 2019 17.00

Welkom

Zingen: Psalm 81: 11, 12 (OB)

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Psalm 95: 1, 3 (NB)

Gebed

Schriftlezing: Galaten 5

Zingen: Psalm 103: 4, 5 (NB)

Preek

Zingen: Gezang 305

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 255: 1, 2, 3

Gebed

Collecte

Zingen: Psalm 97: 6, 7 (OB)

Zegen