Bethelkerkgemeente Ede

12 mei 2019 17.00

12 mei 2019 17.00

Voorbereiden
Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 118: 1,9 n.b.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 118: 10 n.b.

Horen
Gebed om de Geest
Oudtestamentische lezing: Hooglied 2: 1-7
Evangelielezing: Johannes 21: 15-19
Zingen: Psalm 133: 3 o.b.
Verkondiging
Zingen: Gezang 481: 1,3,4 (LB 1973)

Delen
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 48: 6 o.b.
Gebeden
Delen van de gaven

Gaan
Slotlied: Gezang 426: 1,3,5 (LB 1973)
Zending en zegen
Orgelspel