Bethelkerkgemeente Ede

12 mei 2019 9.30

12 mei 2019 9.30

Introitus Psalm 113 vers 2 (ob)

Votum en groet

Zingen Liedboek gezang 323 vers 1, 2 en 8

Wet

Zingen Psalm 32 vers 1 (ob)

Gebed

Schriftlezing Psalm 30 en Lukas 18

Zingen Op Toonhoogte 376 (Als je bidt)

Zingen Psalm 30 vers 3 en 4 (nb)

Preek

Zingen Psalm 30 vers 5 (nb)

Dienst van de voorbeden

Zingen Liedboek gezang 465 vers 2 en 5 (Nog voor wij U iets vragen)

Zegen