Bethelkerkgemeente Ede

19 mei 2019 17.00

19 mei 2019 17.00

Welkom

Zingen: Psalm 91 vers 1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 91 vers 7 en 8

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing: Romeinen 10:8-13

Zingen: Gezang 7 vers 1 en 4

Preek

Zingen: Psalm 81 vers 1, 11 en 12 (oude berijming)

Apostolicum

Zingen: Psalm 67 vers (oude berijming)

Gebeden

Collecten

Zingen: Gezang 316

Zegen