Bethelkerkgemeente Ede

26 mei 2019 17.00

26 mei 2019 17.00

Welkom

Ps. 95: 1 en 4 (OB)

Stil gebed, votum en groet

Ps. 63: 1 en 2 (NB)

Lofprijzing
Verhef uw harten tot God. Laten wij de Heer onze God dankzeggen, want Hij verdient onze dank. Wij zegenen Hem omwille van Jezus zijn Zoon, zijn onvolprezen gave, die is overgeleverd om onze overtredingen en om onze rechtvaardiging is opgewekt en zo alles heeft volbracht, die zich met hart en ziel aan deze wereld heeft gegeven.

Want ‘In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.” Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: “Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.” Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.’

Zo gedenken wij het verlossend lijden en sterven van Jezus Christus, onze Heer, die verrezen is en leeft. En wij verkondigen zijn dood totdat Hij komt. Maranatha!

Gebed

Liedboek gezang 13B: 3 en 4 ‘Ik mag me vast op zijnen staf’

gemeenschap van brood en wijn

Ps. 103: 1 en 2 (OB)

Dankgebed viering HA en gebed om verlichting om de Heilige Geest

Schriftlezing Psalm 23 & Ezechiel 34

Liedboek gezang 408: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘Nu laat ons God de Here’

Preek

Psalm 27: 2 en 7 (NB)

Dankgebed

Liedboek gezang 460: 1, 2 en 3 ‘Loof de Koning heel mijn wezen’

Zegen