Bethelkerkgemeente Ede

30 mei 2019 09:30

30 mei 2019 09:30

Welkom

Op Toonhoogte lied 396: 1, 2, 3 ‘Kroon Hem met gouden kroon’

Stil gebed
Votun en Groet

Ps. 47: 1 en 2 (Nieuwe berijming)

Gebed

Schriftlezingen Handelingen 1: 4-12 & Filippenzen 2: 5-11

Op Toonhoogte lied 316: 1, 2 en 3 ‘Heerlijk is Uw Naam’

Liedboek gezang 230: 1, 2, 5 en 6 ‘Overwinnaar grote Koning’

Prediking

Ps. 96: 1 en 6 (Oude berijming)

Geloofsbelijdenis

Ps. 68: 6 (Nieuwe berijming)

Gebed

Collecte

Liedboek gezang 415: 1, 2 en 3 ‘Komt nu met zang van zoete tonen’

Zegen