Bethelkerkgemeente Ede

2 juni 2019 17.00

2 juni 2019 17.00

Welkom

Zingen: Psalm 100:1, 2, 3, 4 (OB)

Stilte
Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 111:6 (LVK)

Gebed om de opening van het Woord

Bijbellezing: Handelingen 9:1-19 (HSV)

Zingen: Gezang 235: 1, 2 (LVK)

Verkondiging: ‘Waar ben je mee bezig?’

Zingen: Psalm 102: 11, 13 (LVK)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 48:6 (OB)

Gebed

Inzameling van de gaven

Zingen: Gezang 234: 1, 2 (LVK)

Zegen