Bethelkerkgemeente Ede

9 juni 2019 17.00

9 juni 2019 17.00

Welkom

zingen Psalm 149: 2, 5

Stil gebed, votum en groet

Zingen Psalm 51: 5

Gebed

Schriftlezingen:
Ezechiel 11:14-20
Johannes 14:23-29

Zingen gezang 239:1,2,3,7

Verkondiging

Zingen gezang 235

Geloofsbelijdenis

Zingen psalm 138:1,4 OB

Gebeden- stil gebed- Onze Vader

Zingen Slotlied Gez 477

Zegen