Bethelkerkgemeente Ede

9 juni 2019 9.30

9 juni 2019 9.30

Welkom

Op Toonhoogte lied 135: 1, 2 en 3 ‘Er komen stromen van zegen’

Stil gebed
Votum en Groet

Ps. 87: 1, 2, 3 en 4 (Nieuwe berijming)

Leefregels uit Galaten 5: 13-26

Ps. 119: 3 (Oude berijming)

Gebed

Schriftlezing Handelingen 2: 1-13 & 37-47

Op Toonhoogte versie 2015 lied 362 ‘U maakt ons één’

Liedboek gezang 251: 1 en 2 ‘De wereld is gewonnen’

Verkondiging

Ps. 72: 6 en 7 (Nieuwe berijming)

Gebed

Collecte

Liedboek gezang 249: 1, 2 en 3 ‘Wij leven van de wind’

Zegen