Bethelkerkgemeente Ede

16 juni 2019 17.00

16 juni 2019 17.00

Welkom

Psalm 67: 1 en 2 (OB)

Stil gebed, votum en groet

Psalm 95: 1, 2 en 3

Gebed

Schriftlezing: 2 Kor 3:1-15

Psalm 95:4 en 5 

Schriftlezing: 2 Kor 3:16-4:6

Gezang 243:1, 4 t/m 7

Preek

Gezang 250 1,2 en 3

Geloofsbelijdenis

Psalm 48:6 (OB)

Gebed

Collecte

Psalm 36: 2 en 3

Zegen