Bethelkerkgemeente Ede

23 juni 2019 17.00

23 juni 2019 17.00

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 8 : 1, 3 en 4 (OB)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalm 19 : 1 en 2 (NB)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 19

Psalm 19 : 3 en 4 (NB)

Verkondiging

Psalm 19 : 5 en 6 (NB)

Geloofsbelijdenis

Gezang 477 : 1 (LvdK)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Gezang 330 (LvdK)

Zegen