Bethelkerkgemeente Ede

30 juli 2019 17.00

30 juli 2019 17.00

Welkom

Zingen Ps.138 vers 1. Oude berijming

Stil gebed, votum en groet

Zingen :Ps 65 vers 1 en 2

Gebed

1e Schriftlezing Jesaja 63:7-10

Zingen: Ps 51:5

2e Schriftlezing Efeze 4:17-32

Zingen Ps 51:7

Verkondiging; tekst: Efeze 4:30

Zingen :Gez.88

Geloofsbelijdenis

Zingen : Ps 68 vers 10 en 16 oude berijming

Gebeden

Collecte

Slotlied : Gez.285

Zegen