Bethelkerkgemeente Ede

21 juli 2019

21 juli 2019

Welkom

Psalm 134: 3 (Nieuwe berijming) -> Schoolpsalm

Votum en Groet

Ps. 136: 1, 3 en 4 (Nieuwe berijming)

leefregels uit Romeinen 15: 1-7

Ps. 133: 1 (Oude berijming)

Schriftlezing Galaten 1: 1-9

Op Toonhoogte versie 2015 lied 498 ‘k Heb Jezus nodig’ -

Liedboek gezang 329: 1, 2 en 3 ‘Grote God, Gij hebt het zwijgen’

Prediking

Psalm 95: 4 en 5 (Oude berijming)

Gebed

Collecte

Liedboek gezang 303: 1, 3 en 5 ‘De ware kerk des Heren’

Zegen