Bethelkerkgemeente Ede

21 juli 2019 17.00

21 juli 2019 17.00

Welkom

Psalm 100,1.4 NB

Stil gebed
Votum en groet

Zingen Psalm 9,1.2.11 OB

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 135,1.12 OB

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing 1 Tim.1 en Psalm 51,12-15

Zingen Psalm 51,3.5 NB

Prediking
Tekst: 1 Tim.1,5
Thema: ‘Schep in mij een rein hart!’

Zingen LvK 481,1.2.3.4

Dankgebed en voorbede

Slotzang LvK 430,1.6

Zegen