Bethelkerkgemeente Ede

8 september 2019 17.00

8 september 2019 17.00

Afkondigingen

Aanvangslied: Psalm 146: 3, 4 en 5 (Oude berijming)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 65: 1 en 2 (Nieuwe berijming)

Eerste deel Avondmaalsformulier

Zingen: Gezang 355: 1 en 7

Gebed

Schriftlezing: Lukas 15: 11-32

Zingen: Psalm 25: 3 en 4 (Oude berijming)

Preek

Zingen: Gezang 440: 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 440: 4

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 73: 9 en 10 (Nieuwe berijming)

Zegen