Bethelkerkgemeente Ede

22 september 2019 17.00

22 september 2019 17.00

Afkondigingen

Introïtus: Liedboek 464, 1.2

Votum en Groet

Aanvangstekst: Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. 2 Tim.2,8

Zingen: Psalm 105, 1 (OB)

Gebed voor de bediening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Koningen 17,17-24 en Lukas 7, 11 – 17

Tekst: 1 Kon.17, 17 - 24

Zingen: Psalm 77, 1.2 (NB)

Preek ´Geloofsbeproeving'

Zingen: Psalm 145, 3 en 4 (NB)

Wij belijden het christelijk geloof

Zingen: Psalm 118, 7 (OB)

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Liedboek 182, 1 en 6

Zegen