Bethelkerkgemeente Ede

22 september 2019 9.30

22 september 2019 9.30

Opening winterwerk /afleggen belofte geheimhouding

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 23: 1 (Oude berijming)

Stil gebed, votum en groet

Zingen Psalm 146: 1 en 3 (Nieuwe berijming)

Leefregels uit 1 Petrus 4: 9-11

Zingen Psalm 133: 3 (Oude berijming)

Gebed om de verlichting met de Heilig Geest

Kinderkoor Jedaja zingt:

  • Bidden
  • Thuis

Schriftlezing: Psalm 66

Zingen Op Toonhoogte lied 167 ‘Zegen mij op de weg die ik moet gaan’

Zingen Psalm 66: 2, 5 en 7 (Nieuwe berijming)

Preek (thema: Een goed verhaal)

Zingen Liedboek gezang 320: 1, 3 en 4 ‘Zingt een nieuw lied’

Kinderkoor Jedaja zingt:

  • Diep van binnen blij
  • Geef me de 5

Afleggen van de belofte van geheimhouding

Vragen
Geliefde broeder en zusters, u die nu ingeleid wordt in uw bediening, laat dan aan allen horen dat u in geloof uw dienst aanvaardt.

  • Belooft u in uw bediening ten behoeve van de pastorale arbeid in de gemeente rond de Bethelkerk te getuigen van het heil in Jezus Christus?
  • Belooft u uw dienst trouw te vervullen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?
  • Belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen?

Wat is daarop uw antwoord?

Aanvaarding en verwelkoming

Gemeente, wilt u deze broeder en zusters ontvangen in uw midden, omringen met uw medeleven, wilt u hen opdragen in uw gebeden en wilt u met hen meewerken en meebouwen in de dienst aan Christus. Wat is daarop uw antwoord?

Toezingen Psalm 134: 3 (Oude berijming)

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Zingen liedboek gezang 444: 1, 2 en 3 ‘Grote God wij loven U’

Zegen

Kinderkoor Jedaja zingt: Waar ik ook ga (zegenlied)