Bethelkerkgemeente Ede

29 september 2019 9.30

29 september 2019 9.30

Afkondiging

Zingen: Psalm 43: 3 (NB) (Schoolpsalm)

Stil gebed

Votum en groet

Openingstekst Hosea 12: 4-5

Zingen: Gezang 3: 1, 4, 6

Wetlezing

Zingen: Psalm 5: 2, 6, 7 (NB)

Gebed

Schriftlezing: Genesis 32: 22-31 en Lucas 18: 1-8

Zingen Lied 470 (OTH) (Wil je wel geloven)

Zingen: Psalm 32: 3, 4 (OB)

Verkondiging: Volhouden en winnen

Zingen: Psalm 46: 4, 6 (OB)

Gebeden

Collecte

Zingen: Gezang 21: 1, 3, 4

Zegen