Bethelkerkgemeente Ede

6 oktober 2019 17.00

6 oktober 2019 17.00

Welkom

LBvdK Gezang 389: 1, 3 Nu is de dag ten einde...

Stil gebed

Votum

Psalm 119:40 NB

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing. 1 Kor. 13 Tekst vs. 7 De liefde gelooft alles

Psalm 119: 49 NB

Verkondiging

Psalm 18 voorzang en vs. 9 OB

Geloofsbelijdenis

Psalm 147: 1, 6 OB

Dankzegging

Dienst der offerranden

LBvdK Gezang 481: 1, 2, 4 O Grote God die liefde zijt...

Zegenbede