Bethelkerkgemeente Ede

27 oktober 2019 17.00

27 oktober 2019 17.00

Welkom

Voorzang: Psalm 73:10 (NB)

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Psalm 115: 1,5,6 (OB)

Gebed

Schriftlezing:
a. Richteren 7:1-8
b. Hebreeen 11:32-34

Zingen: Lied 143: 1 en 4 (OTH 2005, Een vaste burcht is onze God)

Prediking over Richt. 7:2

Zingen: Psalm 68:10,17 (OB)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 291: 1,2 (oude LvdK: Nooit kan 't geloof teveel verwachten)

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Psalm 66: 1,2 (NB)

Zegen