Bethelkerkgemeente Ede

27 oktober 2019 9.30

27 oktober 2019 9.30

Welkom

Intochtslied: Psalm 100 vers 1, 2 en 3 OB

Votum en Groet

Aanvangswoord: Psalm 94 vers 1 en 2

Zingen: Psalm 94 vers 2 en 3 NB

We lezen: Psalm 94 vers 8 en 9

Gebed om ontferming en verootmoediging

Zingen: Gezang 280 vers 1 en 2 LB

Verkondiging van Gods genade

Zingen: Gezang 289 vers 1, 2 en 3 LB

Lezing van het gebod: Exodus 20

Zingen: Gezang 437 ver 1 en 2 LB

Gebed om de opening van het Woord en de Verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezingen:
- Zacharia 8 vers 4 tot 8
- Marcus 8 vers 22 tot 26

Zingen: Op Toonhoogte nr 1 (Welzalig de man die niet wandelt)

Zingen: Psalm 4 vers 1 en 2 NB

Preek

Zingen: Psalm 25 vers 6 en 7 OB

Dankgebed en voorbeden, persoonlijke voorbeden in stilte en Onze Vader.

Collecten

Slotzang: Gezang 479 vers 1 en 4 LB

Zegenbede