Bethelkerkgemeente Ede

6 november 2019 11.00

6 november 2019 11.00

Dankdag met de Koepelschool

 

Welkom

Moment voor stil gebed

We bidden om Gods hulp in deze dienst en ontvangen Zijn groet

Zingen Psalm 65: 1 en 6 (Oude berijming)

We luisteren naar Gods geboden (tien geboden)

Zingen Op Toonhoogte (versie 2015) lied 292: 1 en 2 ‘U die mij geschapen hebt’

We bidden samen

We lezen uit de Bijbel: 2 Koningen 7 (Bijbel in Gewone Taal)

Zingen Op Toonhoogte (versie 2015) 482: 1, 2, 3 en 4 ‘Dank U voor de wond’ren die gebeuren’

Preek met als thema: Goed bericht!

Zingen Op Toonhoogte (versie 2015) 149: 1 en 2 ‘Groot is uw trouw o Heer’

We gaan God bedanken en voor elkaar bidden.

Zingen Op Toonhoogte (versie 2015) lied 159: 1, 2, 3 en 4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

We ontvangen de zegen van God