Bethelkerkgemeente Ede

10 november 2019 17.00

10 november 2019 17.00

Mededelingen

Zingen Ps. 105:1,3 OB

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Ps. 105:4,5 OB

Gebed om opening van het Woord

Schriftlezing Genesis 19: 1-29.

Zingen Ps. 97:1,2,5 NB

Verkondiging. Tekst Gen. 19: 24, 29

Zingen Gez. 279:1,7

Geloofsbelijdenis

Zingen Ps. 22:12 NB

Dankgebed en voorbeden

Inzameling der gaven

Zingen Gez. 284:1,3

Zegen