Bethelkerkgemeente Ede

24 november 2019 17.00

24 november 2019 17.00

Welkom en mededelingen

Gezang 326:1.5

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 145:2.3. nb

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 13,1-9.18-23

Psalm 139:2.3.14. nb

Prediking: Mt. 13,3b Zie de Zaaier ging uit om te zaaien

Gezang 437:1

Geloofsbelijdenis

Psalm 72:11 ob

Dank- en voorbeden

Collecte

Psalm 138:2.4. ob

Zegen