Bethelkerkgemeente Ede

24 november 2019 9.30

24 november 2019 9.30

Welkom en mededelingen

Ps. 95: 1 (Nieuwe berijming) -> Schoolpsalm

Stil gebed, votum en groet

Ps. 95: 3 (Nieuwe berijming)

Geloofsbelijdenis (zondag 1 Heidelbergse Catechismus)

Ps. 121: 4 (Oude berijming)

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing Deuteronomium 34

Op Toonhoogte versie 2015 lied 400: 1, 2, 3 en 4 ‘Wat zal de wereld mooi zijn op die dag’

Liedboek gezang 299: 1, 3, 4, 8 en 10 ‘Voor alle heilgen in de heerlijkheid’

Preek

Psalm 56: 4 en 6 (Oude berijming)

Gedachtenismoment
-Zingen Liedboek gezang 273: 1 en 4 ‘Heer, herinner U de namen’
-Noemen van de namen
-Gedenken in stilte
-Lezen Openbaring 21: 1-5
-Zingen Psalm 73: 12 (Oude berijming)

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Liedboek gezang 293: 1, 3 en 4 ‘Wat de toekomst brenge moge’

Zegen