Bethelkerkgemeente Ede

1 december 2019 17.00

1 december 2019 17.00

welkom

Gezang 125: 1, 2, 3, 4 en 5 (liedboek 1973)

Votum en groet

Psalm 9: 1 en 2 (Berijming 1773)

Gebed

Schriftlezing (HSV)

Daniel 4: 29-37

Lukas 1:26-38

Tekstlezing

Lukas 1: 32-33

Psalm 131: 1, 2, 3 (liedboek 1973)

Preek: 'De Allerhoogste ziet om naar het allerlaagste!'

Lofzang van Maria: 1 en 5 (Berijming 1773)

Geloofsbelijdenis

Psalm 130: 3 en 4 (liedboek 1973)

Collecte

Dankgebed

Psalm 103: 10 en 11 (Berijming 1773)

Zegen