Bethelkerkgemeente Ede

8 december 2019 17.00

8 december 2019 17.00

Afkondiging

Aanvangslied Psalm 20: 1 (OB)

Stil gebed
Votum
Bemoediging
Groet

Zingen Psalm 130: 1 en 3 (NB)

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing Jesaja 63: 7 – 64: 5 (HSV)
Schriftlezing Lukas 18: 1-8 (HSV)

Zingen Psalm 141: 1 en 2 (NB)

Preek

Zingen LvdK Gez. 128: 1, 4, 5 en 6

Geloofsbelijdenis

Zingen LvdK Gez. 117: 3 en 5

Gebeden

Collecte

Zingen Psalm 42: 5 en 7 (OB)

Zegen