Bethelkerkgemeente Ede

8 december 2019 9.30

8 december 2019 9.30

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 145: 1 en 3 NB

Stil gebed – Votum – Groet

Thema ‘Verwachtingen’
Zingen Psalm 62: 1 en 5 NB

Bediening Heilige Doop
• Onderwijzing
• Gebed
Zingen Psalm 68: 10 OB
Dopelingen worden binnengedragen,
• Kindergesprek
• Belijdenis/doopgelofte
• Doopvragen
• Doop
• Zingen Psalm 134: 3 OB staande
• Vraag voor gemeente
• Kinderen Zingen

Op Toonhoogte 265: 1 en 2

Gebed

Bijbellezing Lukas 3: 1 t/m 18

Zingen Gezang 126: 1 en 2

Verkondiging

Zingen Gezang 118: 1 en 2

Gebed

Collecte

Zingen Lied KBU ‘Volg de ster – Obed’

Gezang 460: 1, 2 en 5

Zegen