Bethelkerkgemeente Ede

15 december 2019 17.00

15 december 2019 17.00

Welkom

Zingen: Psalm 149 : 1 (NB)

Stil gebed, votum en bemoediging

Zingen: Psalm 149 : 3, 5 (NB)

Gebed om de Heilige Geest

1 e Schriftlezing: Jesaja 9:1-6

Zingen: Liedboek 125 : 1, 2, 5

2 e Schriftlezing: Romeinen 13:11-14

Zingen: Liedboek 124 : 1, 2, 4

Verkondiging: Hij is er bijna!

Zingen: Liedboek 126 : 1, 2, 3

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 130 : 4 (OB)

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Psalm 68 : 1, 2 (OB)

Zending en zegen